ATTENTIE  :  HOKBEZOEK  24 JUNI 2017 BIJ ONS LID ROGER GEMIS