ACTUELE             CLUB            INFORMATIE

Wilt u lid worden van onze club neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Zij kunnen u ook adviseren met betrekking tot de aanschaf van duiven

Contributie 2020:

Leden 18,00  /  Jeugdleden 8,00 (t/m 16 jaar)
IBAN NL 36 INGB 000 3532694  t.n.v. Oud HollandseTuimelaarsclub, H.Rekourt

Het is niet meer mogelijk voor de Oud Hollandse Tuimelaars Club acceptgiro kaarten te versturen.

Daarom het verzoek de contributie over te maken op IBAN  rekening nummer.

NL36INGB0003532694

Contributie 2020: leden 18,00    Jeugdleden 9,00 (t/m 16 jaar)

Met vriendelijke groet

Tiny Weerts

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++