ACTUELE             CLUB            INFORMATIE

Wilt u lid worden van onze club neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Zij kunnen u ook adviseren met betrekking tot de aanschaf van duiven

Contributie 2018:

Leden € 18,00  /  Jeugdleden € 8,00 (t/m 16 jaar)
IBAN NL 36 INGB 000 3532694  t.n.v. Oud HollandseTuimelaarsclub, H.Rekourt

Het is niet meer mogelijk voor de Oud Hollandse Tuimelaars Club acceptgiro kaarten te versturen.

Daarom het verzoek de contributie over te maken op IBAN  rekening nummer.

NL36INGB0003532694

Contributie 2018: leden € 18,00    Jeugdleden € 9,00 (t/m 16 jaar)

Met vriendelijke groet

Tiny Weerts

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Te koop /  oudhollandsetuimelaars  1-1  roodwitschilden / 1-1 geelwitschilden / 4 - 4  geelwitschilden

SVP contact opnemen met : Cor van der Post  0653233334

Tiny Weerts

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Uitnodiging Jongdierendag  / Clubdag

Beste leden,

graag wil ik jullie uitnodigen voor de jaarlijkse jongdierendag.

Deze dag is dit jaar op 20 oktober 2018  in het voor ons bekende postduivenlokaal in Oss,

Landweerstraat- Zuid 128 B, 5349 AK te Oss.

Dit lokaal wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt en daarom wordt het moeilijk om een datum te vinden wanneer we er terecht kunnen.

Dit houdt in dat dit jaar, met hun jongdierendag de King Club en de duiven van de vereniging  Oss en omstreken aanwezig zullen zijn.

Inkooien vanaf  9.30 uur, de keuring start om 10.00 uur

Na afloop van de jongdierendag is het gezamenlijk de kooien opruimen, en de hal weer schoonvegen. Vele handen maken licht werk.

Het inschrijfgeld is dit jaar € 1,50 per dier.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Willen zij tevens gebruik maken van de lunch dan gaarne ook aanmelden.

Deelname lunch kosten € 10,00 p.p.            

Gaarne aanmelden voor 14 oktober 2018 onder vermelding van het aantal personen, i.v.m. de opgave van het totaal aantal personen voor de lunch bij het Postduiven lokaal.

Tevens is een inschrijfformulier bijgevoegd voor de mensen  die dieren meebrengen voor de jongdierendag.

Dit formulier per mail terugsturen naar Tiny Weerts voor 14 oktober 2018 .

Met vriendelijke groet,

Tiny Weerts

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Naam: 

Telefoon nr:

E-mail adres:

Inschrijfformulier jongdierendag 2018  

Ras

Kleur

M/V

J

Merk of Ring

Kooi  Nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname lunch kosten € 10,00 p.p.                      Aantal personen:

Kosten per dier € 1,50

Dit formulier per mail terugsturen naar Tiny Weerts    voor  14 oktober 2018

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het bovenstaand inschrijfformulier kunt U kopi๋ren en vervolgens het programma WORD openen een nieuw bladzijde openen en dan het eerder gekopieerde inschrijfformulier plakken.

Vervolgens de 3 persoonlijke gegevens invullen en dan verder alle gegevens van het aantal jongdieren dat je  wilt insturen invullen.

Als alles ingevuld is dit inschrijfformulier opslaan. Dit inschrijfformulier afdrukken en per post of als bijlage per mail , per sms of whatsapp opsturen naar Tiny Weerts